Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema jest organizacją, która o innowacjach i nowych technologiach mówi w przystępny sposób. Patrzymy na nie z perspektywy człowieka, a nie w kontekście liczb wyrażających zysk finansowy czy wzrost gospodarczy. Człowiek w XXI w. otoczony jest technologią, ale nie zawsze wie, jak wykorzystać ją dla swojego dobra. To nasza rola. Stawiamy na edukację w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci, prywatności,
e-administracji, czy przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Instytut powstał również z myślą o wsparciu obchodów roku Stanisława Lema, przypadającego na jego setną rocznicę urodzin w 2021 roku.

Naszym sztandarowym projektem w zakresie edukacji cyfrowej jest projekt Ogarnij Hejt, który realizujemy od pierwszych miesięcy działalności Instytutu od końca 2019 r. W jego ramach przeszkoliliśmy już przeszło 10 tys. odbiorców, głównie uczniów, ale także rodziców i nauczycieli. Zajęcia realizujemy warsztatowo, w małych grupach, aby ich wpływ był jak największy.

Od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone.

Wspieramy i angażujemy rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy na polskie prawo, żeby jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy.